Carrywater - business architects

Kierownik projektu

Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania projektami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która nie zatrudnia kierowników projektów, ocenia, że jej zasoby są zbyt mało doświadczone lub zamierza ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu powierzając tę rolę doświadczonej osobie spoza własnej organizacji.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: