Carrywater - business architects

Kierownik projektu wysokiego ryzyka

Zarządzanie projektem wysokiego ryzyka zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania projektami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która chce ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu powierzając rolę kierownika projektu osobie spoza organizacji, która posiada duże doświadczenie i skuteczność w realizacji projektów o wysokim stopniu ryzyka lub złożoności.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: