Carrywater - business architects

Kierownik programu

Zarządzanie programem zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania programami stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która nie zatrudnia kierowników programów, ocenia, że jej zasoby są zbyt mało doświadczone lub zamierza ograniczyć ryzyko niepowodzenia programu powierzając tę rolę doświadczonej osobie spoza własnej organizacji.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: