Carrywater - business architects

Kierownik portfela projektów

Zarządzanie portfelem projektów zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności zdefiniowanym przez Klienta oraz z metodyką zarządzania portfelem projektów stosowaną w jego organizacji.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która nie zatrudnia kierownika portfela projektów, ocenia, że jej zasoby są zbyt mało doświadczone lub zamierza ograniczyć ryzyko niepowodzenia zarządzania portfelem projektów powierzając tę rolę doświadczonej osobie spoza własnej organizacji.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: