Carrywater - business architects

Asystent wsparcia administracyjnego projektu

Realizacja zadań z zakresu wsparcia administracyjnego dla projektu/programu w powierzonym zakresie. Rola podległa Kierownikowi wsparcia administracyjnego lub Kierownikowi Projektu.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji, która potrzebuje wsparcia dla zespołu projektowego w:

  • organizacji i nadzorowaniu obiegu informacji w projekcie/programie lub w całej organizacji,
  • prowadzeniu repozytorium projektu/programu,
  • organizacji i prowadzeniu spotkań statusowych projektu/programu oraz zbieraniu i przygotowywaniu materiałów wejściowych i wyjściowych,
  • zarządzaniu logiem akcji,
  • wsparciu procesu raportowania projektu/programu,
  • przygotowywaniu dokumentów stosowanych w procesie komunikacji (raporty, notatki, check-list’y),
  • zapewnieniu kompletności wypracowywanej dokumentacji projektu/programu,
  • innych działaniach podejmowanych w ramach działalności PMO projektu/programu.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: