Carrywater - business architects

Architekt systemów IT

Definiowanie lub ocenianie rozwiązań technicznych dla wskazanych systemów informatycznych pod kątem ich zgodności z architekturą systemów IT.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji do:

  • zdefiniowania, uszczegółowienia lub oceny rozwiązania pod kątem zgodności z z architekturąsystemów IT,
  • skonsultowania potrzeby funkcjonalno-technicznych wzakresie posiadanej lub docelowej architektury IT.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: