Carrywater - business architects

Analityk biznesowy

Zebranie potrzeb biznesowych i analiza procesów pod kątem ich implementacji w systemach informatycznych.

Wykorzystanie: Kompetencja potrzebna organizacji do:

  • definiowania lub uszczegółowienia wymagań funkcjonalnych dla systemu IT,
  • analizy już istniejących w firmie oraz dostępnych na rynku rozwiązań pod kątem ich zastosowania,
  • opracowania dokumentacji analitycznej.

Ta kompetencja dotyczy obszaru:

polecamy: