Carrywater - business architects

Systemy klasy BPM jako wstęp do optymalizacji architektury aplikacyjnej w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych

%H:%M

Referat i prezentacja „Systemy klasy BPM jako wstęp do optymalizacji architektury aplikacyjnej w spółkach dystrybucyjnych i obrotowych” przygotowane na XI Konferencję Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE ’2012.

polecamy: