Carrywater - business architects

Andrzej Rutkowski

Andrzej Rutkowski

Czasami zastanawiam się jak to się stało, że z dnia na dzień trafiłem do zespołu Carrywater. Wydaje się, że zaczęło się od celu, a może nawet marzenia, które miało to szczęście, że trafiło na „podatny grunt” w odpowiednim miejscu i czasie. Bez chwili wahania polecam Carrywater wszystkim tym, który lubią pracować, uczyć się i weryfikować swoje pomysły w realnych sytuacjach biznesowych.

Gdy po ukończonych studiach i praktykach zagranicznych zdecydowałem się na rozwój swojej kariery w Polsce, poszukiwałem profesjonalnego i otwartego środowiska biznesowego. Zależało mi na tym, by znaleźć się w miejscu, w którym uda się wykorzystać mój zapał do pracy, a z drugiej strony, by wykonywana praca sprzyjała rozwojowi kompetencji w obszarze zarządzania projektami.

Po bardzo sprawnym procesie rekrutacji i wymagającym Assessment Center dostałem się na dwumiesięczny staż Project Management Trainee. Od tego czasu, pomimo początkowych wątpliwości, bardzo szybko zostałem zaangażowany w wysoce specjalistyczne działania biznesowe skierowane na rozwiązywanie wyzwań klientów Carrywater na styku pomiędzy biznesem a IT. Od pierwszego dnia praca wymagała skuteczności w przekładaniu wiedzy teoretycznej na praktyczne rozwiązania biznesowe, z wykorzystaniem najlepszych światowych doświadczeń. Z niedowierzaniem patrzę wstecz, gdy przypominam sobie powierzane mi zadania oraz różnorodny zespół, w którym miałem szansę zrozumieć, czym jest w rzeczywistości management consulting. Dodatkowo, prawie przy okazji, poznałem wspaniałych ludzi i praktykę biznesu prowadzonego na światowym poziomie.

Po stażu zaproponowano mi dalszą współpracę. Z wielkim entuzjazmem kontynuowałem swoją przygodę w zespole przez następne kilka miesięcy, poszerzając swoją wiedzę poprzez realizację kluczowych dla klientów Carrywater projektów. Czasami zastanawiam się jak to się stało, że z dnia na dzień trafiłem do zespołu Carrywater. Wydaje się, że zaczęło się od celu, a może nawet marzenia, które miało to szczęście, że trafiło na „podatny grunt” w odpowiednim miejscu i czasie. Bez chwili wahania polecam Carrywater wszystkim tym, który lubią pracować, uczyć się i weryfikować swoje pomysły w realnych sytuacjach biznesowych.

polecamy: