Carrywater - business architects

Ścieżka kariery

Carrywater inwestuje w rozwój zawodowy swoich pracowników. Wszystkim pracownikom, zainteresowanym uzyskaniem odpowiednich kompetencji, oferujemy udział w dedykowanym programie szkoleniowym – Carrywater Project Management University (CPMU).

Kryteria awansu w naszym modelu kariery są przejrzyste. Należą do nich:

  • odpowiednie kwalifikacje,
  • skuteczność działania,
  • umiejętność budowania satysfakcjonującej i profesjonalnej relacji z klientami.

Nasza firma oferuje szansę rozwoju osobom z różnym poziomem doświadczenia:

MŁODSZY KONSULTANT

To pierwszy szczebel kariery, na którym pracę zaczynają absolwenci oraz osoby z małym doświadczeniem zawodowym. Młodszy konsultant pracuje w Biurze Projektu jako wparcie Kierownika Projektu i jest odpowiedzialny za jeden lub kilka procesów zarządzania projektami.
W ramach programu Carrywater Project Management University Młodszy Konsultant odbywa szkolenie podstawowe z zarządzania projektami zgodnie ze standardem Project Management Institute (PMI).

KONSULTANT

Na to stanowisko awansuje Młodszy Konsultant po 2-3 latach pracy. Stanowisko to jest też oferowane osobom z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Konsultant odpowiada za Zarządzanie Biurem Projektu i pracę zespołu.
W ramach programu Carrywater Project Management University Konsultant może potwierdzić swoje kwalifikacje w procesie certyfikacji CAPM (Certified Associate in Project Management), który jest podstawowym certyfikatem PMI, poświadczającym znajomość standardu zarządzania projektami.

STARSZY KONSULTANT

Osoba na tym stanowisku pełni rolę Kierownika Projektu:

    • zarządza projektem,
    • koordynuje i nadzoruje pracę zespołu projektowego na wszystkich etapach realizacji projektu,
    • odpowiada za zarządzanie bieżącymi relacjami z klientem.

W ramach programu Carrywater Project Management University Starszy Konsultant przechodzi zaawansowane szkolenie z zarządzania projektami, zgodnie ze standardem PMI. W ten sposób przygotowuje się do zdobycia certyfikatu Project Management Professional (PMP) lub dyplomu MBA.

KONSULTANT ZARZĄDZAJĄCY

Nadzoruje pracę kilku zespołów projektowych, koordynuje i ocenia równocześnie program i/lub portfolio projektów. Jego zadaniem jest także pozyskiwanie nowych klientów.
Na stanowisko Konsultanta Zarządzającego awansuje Starszy Konsultant po zdobyciu certyfikatu Project Management Professional (PMP) w ramach programu Carrywater Project Management University.

PARTNER

Na to stanowisko może zostać promowany doświadczony Konsultant Zarządzający.
Partner koncentruje się na utrzymywaniu relacji z dotychczasowymi klientami, poszukuje też możliwości zdobycia nowych klientów. Odpowiada za jeden z kluczowych dla firmy obszarów konsultingu. Osoba na tym stanowisku współdecyduje o strategii firmy i koordynuje jej realizację.
W ramach Carrywater Project Management University Partner może potwierdzić swoje kompetencje w procesie certyfikacji OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model), zgodnie ze standardem PMI.

Etapy rekrutacji 

Osoby zainteresowane pracą w Carrywater prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wpisując w tytuł maila numer referencyjny ogłoszenia. Po analizie przysłanych aplikacji, wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem ds. konsultingu, a następnie prezesem zarządu. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej oczekujemy informacji o dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o jego planach i wizji kariery zawodowej. W przypadku poszukiwania osób o ponadprzeciętnych umiejętnościach, przewidujemy przeprowadzenie dodatkowych testów i/lub rozwiązanie case study przez kandydata. Proces rekrutacji wieńczy decyzja prezesa o zatrudnieniu oraz przygotowanie oferty pracy dla kandydata.

W przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji, prosimy o kontakt: praca@carrywater.com

polecamy: